Tájékoztató a NISZ Zrt. SZEÜSZ/KEÜSZ szolgáltatások üzemszüneti tájékoztatási és igazoláskiadási rendjéről

Tájékoztató a NISZ Zrt. SZEÜSZ/KEÜSZ szolgáltatások üzemszüneti tájékoztatási és igazoláskiadási rendjéről

Jelen dokumentum célja, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban NISZ Zrt.) felelősségi körébe tartozó SZEÜSZ/KEÜSZ szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) működése során bekövetkező üzemzavarok, illetve tervezett karbantartások (továbbiakban együtt: üzemszünet) esetében alkalmazott tájékoztatási rendet bemutassa.

A NISZ Zrt. a Szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményező tervezett vagy nem előre tervezett technikai tevékenységről szóló tájékoztatás tekintetében az 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (E-ügyintézési tv.) 27. § és a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól (Eüvhr.) 53. § szerint jár el.

A Szolgáltatások karbantartása miatti leállítását megelőzően a NISZ Zrt. a karbantartás megkezdése előtt legalább 3 munkanappal

  • tájékoztató információt jelenít meg a magyarorszag.hu portálon, amelyben tájékoztatja az ügyfeleket és a csatlakozott szervezeteket a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett időtartamáról, valamint a karbantartásban érintett és így időszakosan elérhetetlenné váló szolgáltatások köréről, illetve
  • a Szolgáltatásokhoz csatlakozott szervezeteket e-mailben értesíti.

A Szolgáltatások üzemzavarának bekövetkezését követően a NISZ Zrt. haladéktalanul

  • tájékoztató információt jelenít meg a magyarorszag.hu portálon, amelyben tájékoztatja az ügyfeleket és a csatlakozott szervezeteket az üzemszünet kezdeti időpontjáról és – amennyiben ez becsülhető – a várható időtartamáról, valamint az érintett szolgáltatások köréről.
  • a Szolgáltatásokhoz csatlakozott szervezeteket e-mailben értesíti.

A NISZ Zrt. által a Szolgáltatáshoz csatlakozott szervezetek számára kiküldött e-mail tájékoztatásban javasolja, hogy amennyiben az üzemzavar valamilyen ügyintézési határnapon következik be, abban az esetben az érintett szervezetek vizsgálják meg az ezen esetre rendszeresített protokoll szerinti eljárásrend élesítését, beleértve az esetleges határidő meghosszabbítását.

Az üzemszünetre vonatkozó információ 1 éven keresztül megjelenik a magyarorszag.hu portál erre a célra kialakított felületén.

Az üzemszünet esetén az ügyfelek a Kormányzati Ügyfélvonalhoz fordulhatnak tájékoztatásért.

Ha az ügyfelet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az általa igénybe vett SZEÜSZ vagy KEÜSZ használatát érintette, akkor erről a NISZ Zrt. igazolást állít ki. Az adott eljárási cselekmény esetén az igazolás elfogadásáról az Elektronikus Ügyintézést Biztosító szerv dönt.

Az igazolás iránti igényüket az ügyfelek a Kormányzati Ügyfélvonalnak jelezhetik.

A Kormányzati Ügyfélvonal az év minden napján 0-24 órában – közigazgatást és elektronikus közszolgáltatásokat érintő témakörökben – elérhető országos telefonos ügyfélszolgálat. Elérhetőségei az alábbiak:

Magyarországról:

Külföldről:

Munkatársaik magyar és angol nyelven beszélnek, a 1818-as hívószám IVR főmenüjében az 1-es gomb választásával magyar, 8-as gomb választásával angol nyelven beszélő ügyintézők fogadják kérdéseket.