SZÜF – Személyre Szabott Ügyintézési Felület

Szolgáltatás neve  
Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF)
Szolgáltatás leírása 

A szolgáltatás keretében a NISZ elektronikus formában nyújt tájékoztatást a magyarorszag.hu honlapon az elektronikusan intézhető ügyekre, valamint az üzemszünetet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó technikai tevékenységre vonatkozóan.

Emellett elektronikus tájékoztatást nyújt köz-, államigazgatási ügyekben, e-közigazgatási szolgáltatásokkal kapcsolatban és tartalmazza a legfontosabb információkat Magyarországról. A portálon elérhetők a központi, területi és helyi közigazgatási szervek szolgáltatásai. Az ügyleírások közérthető nyelvezettel tájékoztatnak az ügy kapcsán felmerülő teendőkről, határidőkről, felsorolják az ügyhöz tartozó jogszabályi hivatkozásokat, valamint elérhetővé teszik a kapcsolódó nyomtatványokat. A felület továbbá biztosítja az online ügyintézéshez szükséges elektronikus űrlapokat, valamint felületet biztosít a SZÜF saját eszköztárával fejlesztett kisalkalmazások futtatásának. 

A portálon megjeleníteni kívánt hír és üzemeltetési információ jellegű tartalmakat a Szolgáltatónak kell e-mailben megküldeni.

Díjazás 

A Szolgáltató a Szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti szervezeteknek díjmentesen biztosítja.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.