RNY – Rendelkezési Nyilvántartás

Szolgáltatás neve  
Rendelkezési Nyilvántartás (RNY)
Szolgáltatás leírása 

A Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) olyan központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás, amely a természetes személy és gazdálkodó szervezet ügyfelek ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván.

A szolgáltatás igénybevételével – a szükséges azonosítást követően - az ügyfelek az ügyintézéssel összefüggő rendelkezéseiket, jognyilatkozataikat teljes bizonyító erejű magánokiratként rögzíthetik elektronikus úton, melyeket egy nyilvántartásban érhetnek el az ügyfelek és a megismerésükre jogosult, RNY-hez csatlakozott szervek.

A szolgáltatás lehetővé teszi a kapcsolattartással összefüggő adatok és nyilatkozatok rögzítését, valamint további rendelkezések megtételét azonosítási, illetve értesítési szolgáltatások tekintetében.

A nyilvántartás tárolja továbbá a csatlakozott szervek RNY-ben elérhető ügykatalógusában rögzített meghatalmazásokat, és azokról hitelesítetten információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül is.

A hatályos jogszabályok alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szervek kötelesek figyelembe venni az az ügyfél ügyintézési rendelkezéseit elektronikus és nem elektronikus kapcsolattartás esetén is.

A Rendelkezési Nyilvántartás ügynöki szolgáltatása (a továbbiakban: RNY+) az e-ügyintézést biztosító szerv kérelme alapján a természetes személy, ill. nem természetes személy (gazdálkodó szervezet) nevében eljáró természetes személy képviseleti jogát ellenőrzi és igazolja a vele összekapcsolt, képviseleti jogosultságokat tartalmazó nyilvántartásokból lekérdezett információk alapján. Az RNY+ jelenleg az alábbi három nyilvántartáshoz kapcsolódik: Cégnyilvántartás, Egyéni Vállalkozói Nyilvántartás és Rendelkezési Nyilvántartás. Az RNY+ válaszában a szakrendszer megkapja a képviselet típusára, módjára, illetve a képviselt státuszára vonatkozó információkat, valamint a képviseletre vonatkozó, a képviseleti jogosultság szempontjából releváns, nyilvántartásban szereplő adatokat.

Díjazás 

A Szolgáltató a Szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti szervezeteknek díjmentesen biztosítja.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.