RÉR – Időszaki értesítési szolgáltatás

Szolgáltatás neve  
Időszaki értesítési szolgáltatás (RÉR)
Szolgáltatás leírása 

Az Időszaki értesítési szolgáltatás (RÉR) a NISZ Zrt. által nyújtott központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás.

A szolgáltatás elsődleges célja, hogy az ügyfél meghatározott időszakonként megbízható információt kapjon a nevében történt elektronikus ügyintézési cselekményekről, adatainak elektronikus kezeléséről.

A szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél a Rendelkezési Nyilvántartásban tett rendelkezése során – a jogszabályi keretek között – meghatározhatja azon szervezetek és elektronikus ügyintézési cselekmények körét, amelyekre vonatkozóan értesítést kíván kapni.
Emellett a rendelkezésében meghatározhatja a kiválasztott szolgáltatás vonatkozásában az értesítés részletezettségét (egyszerűsített vagy bővített kivonat), megküldésének időszakát, rendszerességét, az értesítés helyét, illetve azt, hogy milyen nyelven (angol vagy magyar) kívánja az értesítést megkapni.

A szolgáltatás további fontos jellemzője, hogy az értesítés megadott időszakonként pontosan elkészül, és akkor is megküldésre kerül, ha az adott időszakban az ügyfél nevében nem történt ügyintézést érintő esemény.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél a Rendelkezési Nyilvántartásban a kapcsolattartással összefüggő adatait, nyilatkozatait rögzítse.

Az ügyfél csak a RÉR-hez csatlakozott szervezetek által nyújtott szolgáltatások tekintetében kérhet értesítést.

Díjazás 

A Szolgáltató a Szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti szervezeteknek díjmentesen biztosítja.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.