NISZ BKSZ – Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás

Szolgáltatás neve  
Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás (NISZ BKSZ)
Szolgáltatás leírása 

A NISZ biztonságos kézbesítési szolgáltatása (a továbbiakban: NISZ-BKSZ) a meghatározott technikai előírásoknak megfelelő elektronikus üzenetek kézbesítését biztosító szolgáltatás. A Szolgáltatás része

  • a Kormány rendeletében meghatározott biztonságos kézbesítési szolgáltatás (BKSZ) és
  • az ahhoz kapcsolódó tárhelyszolgáltatások:
    • az ügyfelek számára nyújtott, a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím (a továbbiakban: KÜNY-tárhely),
    • az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint a Kormány által kijelölt, közfeladatot ellátó szervek (a továbbiakban együtt: együttműködő szervek) számára nyújtott hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím (a továbbiakban: hivatali tárhely, vagy HKP),
    • a gazdálkodó szervezetek számára biztosított hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím (a továbbiakban: cégkapu).
Díjazás 

A Szolgáltató a KÜNY-tárhely szolgáltatást az elektronikus azonosítási szolgáltatást igénybevevő ügyfelek számára díjmentesen biztosítja.

A Szolgáltató a hivatali tárhely szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 45/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti szervezeteknek díjmentesen biztosítja.

A Szolgáltató a cégkapu szolgáltatást a gazdálkodó szervezetek számára díjmentesen biztosítja.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.