KEAESZ – Kormányzati Elektronikus Aláírás Ellenőrzési Szolgáltatás

Szolgáltatás neve  
Kormányzati Elektronikus Aláírás Ellenőrzési Szolgáltatás (KEAESZ)
Szolgáltatás leírása 

A kormányzati elektronikus aláírás-ellenőrzési szolgáltatás (a továbbiakban: KEAESZ) a polgárok, vállalkozások és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára nyújt kényelmes megoldást az elektronikus aláírással ellátott, illetve elektronikus bélyegzővel ellátott elektronikus dokumentumok feldolgozására. A Szolgáltató a KEAESZ keretében ellenőrzi az elektronikus dokumentumhoz kapcsolt elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző érvényességét, az időbélyegző meglétét, a dokumentum ellenőrizhetősége esetén a dokumentum sértetlenségét. Az ellenőrzés eredményéről a Szolgáltató hiteles igazolást állít ki.

Minden olyan esetben felhasználható a szolgáltatás, ahol olyan elektronikus dokumentumok kezelése történik, amelyek elektronikus aláírással, bélyegzővel vannak ellátva.

Díjazás 

A Szolgáltató a Szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti szervezeteknek díjmentesen biztosítja.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.