KÉÜ – Központi Érkeztetési ügynök

Szolgáltatás neve  
Központi Érkeztetési Ügynök
Szolgáltatás leírása 

A KÉÜ olyan szolgáltatás, mely a közfeladatot ellátó szervnek minősülő elektronikus ügyintézést biztosító szerv javára ellátja a részére elektronikus úton érkezett küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével kapcsolatos, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

A KÉÜ a küldemény átvételét, felbontását és érkeztetését követően az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére, az érkeztetési nyilvántartás adataival együtt, amennyiben ez lehetséges, olyan formában adja át, hogy azt a címzett szerv iratkezelő rendszere automatikusan érkeztetni tudja.

A KÉÜ az elektronikus ügyintézést biztosító szerv rendelkezése alapján az érkeztetési nyilvántartás adatait közvetlenül a szerv iratkezelő rendszere számára adja át. Azt a szerv - ha az iratkezelési szabályzata ezt lehetővé teszi - az érkeztetési nyilvántartás adatait automatikusan is bevezetheti iratkezelő rendszerébe.

A szolgáltatást kizárólag a csatlakozott szervek vehetik igénybe, gépi interfész kapcsolaton keresztül. A szolgáltatáshoz történő kapcsolódást a szervek a csatlakozási szabályzatban található kérdőíven igényelhetik.

Díjazás 

A Szolgáltató a Szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti szervezeteknek díjmentesen biztosítja.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.