IÉNY – Iratérvényességi Nyilvántartás

Szolgáltatás neve  
Iratérvényességi Nyilvántartás (IÉNY)
Szolgáltatás leírása 

Az Iratérvényességi nyilvántartás szolgáltatás (IÉNY) egy olyan nyilvántartás, amely a benne foglalt adatok egyezőségét a jogszabály által jegyzett feltételek, garanciák által biztosítja. A szolgáltatás a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett hiteles hibrid konverziós szolgáltatáshoz (elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása KEÜSZ) társítva működik. A szolgáltatás igénybevétele során az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus dokumentum formátumban meghozott döntését eljuttatja a Postához, mely a jogszabályi követelményeinek megfelelő hiteles papír alapú másolatot készít, s azt az adott iratnak megfelelő módon kézbesíti az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelének, illetve az eljárás azon egyéb érintettjének, akivel szemben a döntést közölni kell.

Az IÉNY mint szolgáltatás legfontosabb célja, hogy egy harmadik, független szereplő által biztosított adatbázis által kétségbevonhatatlan módon tegyen tanúbizonyságot a papír alapú irat és az annak alapjául szolgáló eredeti elektronikus dokumentum egyezőségéről s annak hitelességéről.

Az ügyfél az általa birtokolt irat IÉNY-ben történő elhelyezésére vonatkozó információt a szolgáltatás elérési felületén a megfelelő azonosító (GUID) birtokában tudja ellenőrizni. Az azonosító megadásával a háttérfolyamat segítségével megvizsgálásra kerül az adott iratra vonatkozó bejegyzés állapota.

Az IÉNY igénybevétele a Posta Hibrid szolgáltatásához vagy közvetlenül a szolgáltatáshoz történő csatlakozás esetén lehetséges.

Díjazás 

A Szolgáltató a Szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti szervezeteknek díjmentesen biztosítja.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.