EFER – Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer

Szolgáltatás neve  
Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER)
Szolgáltatás leírása 

A NISZ Zrt. – mint az Elektronikus Fizetési és Elszámolás Rendszer (EFER) szolgáltatója – biztosítja az elektronikus fizetési szolgáltatást mind az elektronikus, mind a hagyományos, papír alapú ügyintézésben. Az EFER lehetővé teszi, hogy egyetlen tranzakcióval fizessük ki az egy adott ügyhöz tartozó, de eltérő jogcímen befizetendő díjakat, emellett elvégzi a befizetett összeg elszámolását is a célszámlák felé.

Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) olyan központi elektronikus fizetési szolgáltatás (a hozzá kapcsolódó elszámolási rendszerrel), mely segítségével az ügyfelek elektronikus ügyintézés során az elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel szemben fennálló fizetési kötelezettségeiket – az eddigi lehetőségek megtartása mellett, akár elektronikusan – bankkártya, virtuális bankkártya, illetve internetbank használatával is teljesíthetik.

Az EFER szolgáltatás elsődleges funkciója, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek részére könnyen, gyorsan és költségtakarékosan biztosítson olyan e-fizetési megoldásokat, amelyek révén az adott csatlakozó szervezet a saját ügyfelei számára tudja biztosítani a minél nagyobb mértékű elektronikus ügyintézési lehetőségeket.

Az EFER elvégzi az elektronikus fizetések után, a bankok által a szolgáltatás nyújtásáért felszámított tranzakciós díjak számítását is a csatlakozó intézmények között.

Az EFER-hez az a szervezet csatlakozhat, amely a NISZ Zrt-vel, mint az EFER szolgáltatójával a csatlakozás műszaki jellemzőinek meghatározása és – ahol ez felmerül – a csatlakozott fizetési megoldás szolgáltatókat megillető tranzakciós díjak megtérítése érdekében megállapodást kötött. A csatlakozó szervnek EFER elszámolási számlát kell nyitnia a Magyar Államkincstárnál, melynek előfeltétele, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján jogosult legyen kincstári számlavezetésre.

Díjazás 

A Szolgáltató a Szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti szervezeteknek díjmentesen biztosítja.

Pénzügyi kötelezettsége az EFER-hez csatlakozott szervezetnek csak a POS és VPOS fizetési módok esetén felszámított tranzakciós díj esetén keletkezik, mely jelenleg a fizetett összeg 0,78%-át jelenti.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.