EDT - Elektronikus dokumentumtárolás szolgáltatás

Szolgáltatás neve  
EDT - Elektronikus dokumentumtárolás szolgáltatás
Szolgáltatás leírása 

Az elektronikus dokumentumtárolás szolgáltatás (a továbbiakban: EDT) a szervek belső ügymenetét támogató szolgáltatás. Az EDT elsődleges funkciója, hogy a közfeladatot ellátó, elektronikus ügyintézést biztosító szervek iratkezelő és dokumentumkezelő szoftverei, illetve specifikus szakalkalmazásaik (szakrendszerei) számára elektronikus dokumentumaik távoli tárolását, hiteles megőrzését illetve a tárolt iratok sértetlenségének, bizalmasságának fenntartását és tartós értelmezhetőségét (olvashatóságát) lehetővé tevő szolgáltatásokat nyújtson. 

Az EDT önállóan is igénybe vehető  részszolgáltatásai:

a) Elektronikus Tranzakciós Tár,

b) Elektronikus Archiválási Tár,

c) Elektronikus Irattár.

A szolgáltatást kizárólag a csatlakozott szervek vehetik igénybe, gépi interfész kapcsolaton keresztül. A szolgáltatáshoz történő kapcsolódást a szervek a csatlakozási szabályzatban található kérdőíven igényelhetik.

Díjazás 

A Szolgáltató a Szolgáltatást az Eügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i) valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, továbbá – a szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhelyszolgáltatás kapacitásdíja kivételével – az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti szervezeteknek díjmentesen biztosítja.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.