BIASZ - Iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás

Szolgáltatás neve  
Iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás (BIÁSZ)
Szolgáltatás leírása 

A szolgáltatás lehetőséget ad az iratkezelő rendszerek közötti biztonságos elektronikus iratáthelyezésre. A BIÁSZ-szal az iratképző, elektronikus ügyintézést biztosító szervek az ügyeik intézése, ill. együttműködésük során elektronikus formában tarthatják a kapcsolatot. A BIÁSZ biztosítja az iratokhoz kapcsolódó technikai és üzleti meta-adatok kézbesítését is. A Szolgáltató a szakrendszerek közötti iratáthelyezésről igazolást állít ki, hivatalosan igazolja és rögzíti az átadást vagy az átadásra tett kísérletet. 

A szolgáltatást kizárólag a csatlakozott szervek vehetik igénybe, gépi interfész kapcsolaton keresztül. A szolgáltatáshoz történő kapcsolódást a szervek a csatlakozási szabályzatban található kérdőíven igényelhetik.

Díjazás 

A Szolgáltató a Szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti szervezeteknek díjmentesen biztosítja.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.