AVDH – Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés

Szolgáltatás neve  
Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH)
Szolgáltatás leírása 

Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (a továbbiakban: AVDH) szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatot az azonosított személyhez rendeli, majd a személyhez rendelést hitelesen igazolja azzal, hogy a személy adatait a dokumentumhoz kapcsolt igazolásba foglalja.

Az ügyfelek esetében az AVDH, az elektronikus ügyintézést biztosító szervek nevében nyilatkozatot tevő ügyintézők, kiadmányozók esetében az AVDH-DHSZ nyújt kényelmes megoldást arra, hogy hitelesíteni tudják az elektronikus dokumentumokat, ezzel biztonságosan tudják intézni ügyeiket. A Szolgáltatás minden olyan felhasználó részére gyors bekapcsolódási lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésbe, aki nem rendelkezik saját elektronikus aláírási tanúsítvánnyal, de az eljárás megköveteli az elektronikusan hitelesített dokumentumot. Így a csak elektronikus azonosítással rendelkező ügyfél, ügyintéző is teljes körűen részt tud venni az elektronikus ügyintézésben az AVDH, ill. az AVDH-DHSZ igénybevételével.

Díjazás 

A Szolgáltató a Szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti szervezeteknek díjmentesen biztosítja.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.